0

International Day to End Impunity
TILA LAGING TULOG ang Gobyerno ng ating bansa pagdating sa pagkamit ng HUSTISYA sa mga mahihirap at walang kapangyarihan nating mga kababayan....

KATULAD noong isang taon, nananatili ang panawagan ng mga mamamahayag at ibat ibang sektor ng lipunan kay Pangulong Aquino upang kumilos at wakasan ang pamamaslang sa mga mamamahayag sa bansa.

NOONG  nakaraang taon, ang kabuuang bilang ng mamamahayag na pinaslang sa bansa mula 1986 ay 146.  Ngayon naman, ang bilang ay nadagdagan pa at ayon sa National Union of Journalists of the Philippines ay umabot na sa 153, hindi pa kasama ang brodkaster na si Ka Julius Ceasar Cauzo na pinaslang sa Cabanatuan sa lalawigan ng Nueva Ecija.

ANG kalagayang ito ay nagpapatunay na patuloy ang CULTURE OF IMPUNITY sa bansa at sumasalamin sa patuloy na pagkukulang ng administrasyon ni PNOY sa pagtupad ng kanyang pangako sa halalan noong 2010 kung kalian ay nagamit pa niya sa kanyang political advertisement ang ilang maybahay ng mga biktima sa Maguindanao Massacre.

LAGING BINIBIDA ni PNOY na "KAYO ANG BOS KO" sa tuwing siya ay nagsasalita sa mga pagtitipon, ngunit tila BOSABOS pa din ang kinalalagyan ng mga mahihirap nating kababayan na patuloy na nagdarasal na makamtan ang tunay na Hustisya, kaya halos lahat ng sektoral group ay patuloy ang paghamon sa Administrasyon ni PNOY na bigyan niya ng kahulugan at patunayan niya ang kanyang pangako.

KUNG PATULOY ang pamamaslang sa mga mamamahayag, anong kinabukasan ang naghinhintay sa mga mag-aaral ng pamamamahayag ngayon, at maging sa susunod na salinlahing Pinoy kung ang mga tagapagbalita ng katotohanan ay patuloy na pinapatay, hindi ba ang isang tagapagbalita ng impormasyon ay dapat manatiling malaya hindi lamang mga pilit na nagpapaka DIYOS kundi sa lahat ng uri ng banta at karahasan.

NGUNIT paano ito mawawakasan? Simple lang naman, kailangan munang WAKASAN na ang CULTURE OF IMPUNITY at wala na sanang sumunod pang mga mamamahayag na ang bilang ay 153 na kanilang papaslangin.

SIMPLENG panawagan lang naman ang nais ng mga mamahayag " Maging malaya pagdating sa pamamahayag at tigilan na ang karahasan lalo na sa mga mahihirap nating kababayan na walang kalaban laban".

Expression eXchange (IFEX) bilang araw ng pagsasagawa ng International Day to End Impunity).

Post a Comment

 
Top